Làm thế nào để tốt hơn 1% mỗi ngày?

Làm thế nào để tốt hơn 1% mỗi ngày?
Khi bạn hiểu rằng, mỗi ngày kẻ thù lớn nhất bạn cần vượt qua là chính mình thì bạn sẽ thấy sức mạnh vĩ đại và thành tựu lớn lao mà bạn có thể đạt được trong tương lai. Đừng so sánh mình với ai cả, hãy so sánh với mình của ngày hôm trước và đặt câu hỏi: Làm thế nào để tốt hơn 1% mỗi ngày? Chỉ thế là đủ!
– Trích từ sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng –
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
Tìm hiểu thông tin sách tại link: