MƠ TO, LÀM NHỎ, TỪNG BƯỚC MỘT (Dream Big, Do Small, Step by step)

MƠ TO, LÀM NHỎ, TỪNG BƯỚC MỘT (Dream Big, Do Small, Step by step)

Hãy mơ thì mơ THẬT TO

Nhưng hãy làm thì làm với những bước nhỏ

Sẻ chia và cho đi cái mình biết là những bước nhỏ cho một giấc mơ TO

Với tôi hạnh phúc là chia sẻ

Hạnh phúc thì là đích đến của một giấc mơ TO (Big dream)

Nice day các bạn!

#ThaiPham
# To
#Làm nhỏ