Mọi người đã đi đến đâu trên chặng đường 66 ngày thử thách rồi?

gia đình tham gia 66 ngày thử thách

“Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”

– Chủ tịch Hồ Chí Minh –

Check in ngày 38/66 ngày của bố #66ngaythuthach

Và check in ngày 3/66 ngày của con!

Chúc các bác, các cô chú luôn mạnh khoẻ! Tươi

#ThaiPham
#66dayschallenge
#Changelivesbymakingpeoplericher