NGÀY ĐẦU TIÊN CHẠY BỘ GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI

NGÀY ĐẦU TIÊN CHẠY BỘ GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI
I am back.
Tôi đã trở lại
Check in ngày 01/Vòng A1 – 66dayschallenge_Bình thường mới!
“Tôi có thể khơi lại những lỗi lầm của ngày hôm qua để sửa đổi không? Tôi có thể làm vết thương của ngày hôm qua biến mất bằng suy tưởng không? Tôi có thể lấy lại lời nói độc ác, hành vi xấu xa, thủ đoạn lưu manh của ngày hôm qua được không? Hoàn toàn là không. Vậy thì hãy để những gì xảy ra nằm yên dưới mộ và tôi sẽ không bao giờ nghĩ về chúng nữa.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –