NGÀY MƯA ĐẦY MỒ HÔI LUYỆN TẬP

NGÀY MƯA

Be humble – you may be wrong

Hãy khiêm tốn – bạn có thể sai

Chúc bạn hữu một ngày thứ 5 tươi rói nhé!
#ThaiPham
P/s: Tôi luôn nhắc nhở mình điều này mỗi ngày! Be humble

Có thể bạn quan tâm: Sổ tay thực hành 6×66 ngày thử thách – Phiên bản đặc biệt giới hạn

sổ tay thực hành 6x66 ngày thử thách

ĐẶT NGAY