Những thói quen tốt sẽ tạo nên 1 cuộc đời thịnh vượng

Những thói quen tốt sẽ tạo nên 1 cuộc đời thịnh vượng

“Cuộc đời của bạn không được định đoạt bởi những tham vọng hay mục tiêu to lớn.

Tương lai của nó được quyết định bởi những thói quen tốt.

Những thói quen tốt sẽ tạo nên 1 cuộc đời thịnh vượng”

– Thái Phạm –

Chúc ngày mới tươi vui bạn hữu!

#ThaiPham
#6x66ngaythuthach
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng