Quản trị đúng cảm xúc, quản trị cuộc đời thịnh vượng!

Quản trị đúng cảm xúc, quản trị cuộc đời thịnh vượng!

“Để trở thành một nhà vô địch vĩ đại, bạn phải tự tin rằng mình là kẻ giỏi nhất. Nếu không hãy giả vờ mình là kẻ giỏi nhất”

– Muhammad Ali –

Tối qua chạy 14km chân mỏi, tưởng sáng nay chỉ đi cổ vũ anh em, tiếp nước, ai dè nghĩ tới câu “giả vờ là người giỏi nhất” của Muh Ali mình thử 5km, ai dè lên 10km ngon lành!

Đúng là tất cả mọi việc chỉ là cảm xúc ta gắn vào hành động. Cảm xúc đúng thì sẽ đưa cuộc đời ta đi đúng hướng ta muốn!

Quản trị đúng cảm xúc, quản trị cuộc đời thịnh vượng!

Chúc bạn hữu một ngày Chúa Nhật tươi vui!

#ThaiPham
#Quản trị cảm xúc
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng