RUNNING TIME

“Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động.
Và nó sẽ hành động ngay bây giờ.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Kiên trì những thói quen tí hon #tinyhabits mỗi ngày với chạy hồi phục.
Good day all
Check in ngày A16/6x66dayschallenge – bình thường mới.