THÀNH CÔNG LUÔN ĐỢI BẠN Ở CUỐI HÀNH TRÌNH

THÀNH CÔNG LUÔN ĐỢI BẠN Ở CUỐI HÀNH TRÌNH
“Phần thưởng của đời sống thường đợi ta ở cuối chặng hành trình, không ở những nơi gần chỗ khởi hành và tôi không biết là phải mất bao nhiêu bước nữa mới đến nơi định đến. Do đó, tôi có thể vẫn bị thất bại ở bước thứ mười ngàn, nhưng thành công chỉ đợi ở khúc quanh sắp tới. Tôi sẽ không bao giờ biết là tôi có đến gần thành công ra sao, nếu tôi không tiếp tục bước đến chỗ quẹo.
Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Thành công luôn đợi bạn ở cuối cuộc hành trình. Việc của bạn là theo đuổi các thói quen tốt.
Done ✔️ 15km cuối tuần như dự kiến! Chúc các bạn Chúa Nhật vui.

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Thay thói quen – Đổi vận mệnh

ĐẶT SÁCH