TỔNG KẾT NGÀY B58/66 NGÀY THỬ THÁCH (124 ngày)

TỔNG KẾT NGÀY B58/66 NGÀY THỬ THÁCH (124 ngày)

TỔNG KẾT NGÀY B58/66 NGÀY THỬ THÁCH (124 ngày)#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach 
#ThaiPham

“Thất bại là một trạng thái tạm thời, bỏ cuộc khiến nó trở thành vĩnh viễn!” Alan Phan

Không bỏ cuộc, dù hôm nay bạn làm gì, ở đâu, với ai, đau khổ hay hạnh phúc,…

Hôm nay tôi đã:

? Chạy bộ 6km
 Học full-day 
 Cháy & Cháy hết mình

#ThaiPham

Ngày hôm nay, món quà – Present – của bạn như thế nào?