Tổng kết ngày D23/6x66ngaythuthach (Vòng 4 và là 221 ngày liên tiếp trong thử thách thay đổi bản thân).

Tổng kết ngày D23/6x66ngaythuthach (Vòng 4 và là 221 ngày liên tiếp trong thử thách thay đổi bản thân).

Chạy bộ, giữ sức khoẻ tốt, đọc sách, làm việc hăng say để tốt hơn 1% mỗi ngày là một niềm vui!

Niềm vui thì làm miết ?

P/S: còn 69km cần “thanh lý” nữa trong tháng 12/2019 để đạt target 200km/tháng

Tháng này coaching nhiều nhưng còn 5 buổi thì cũng phải đu ).

#ThaiPham

Ngày hôm nay của anh em thế nào? Có tuyệt k?