Tour 36km đầu tiên trong đời

“Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công”

– Cụ Hồ – 

Cám ơn những người bạn mỗi cuối tuần động viên nhau Không bỏ cuộc để tiếp tục rèn luyện.

Cám ơn Quân kéo anh hoàn thành xong tour 36km đầu tiên trong đời.

#ThaiPham