tại sao không mua hoa
Thấy trên mạng lan truyền hình ảnh này, tôi có vài thắc mắc?
Tại sao lại làm chuyện kêu gọi hạn chế mua hoa để ủng hộ lũ lụt?
Tại sao không phải là làm cả hai việc: Vừa mua hoa như bình thường và ủng hộ đồng bào cùng 1 lúc?
Tại sao khi đặt câu hỏi không nghĩ là: Các hộ gia đình trồng hoa sẽ bị điêu đứng như thế nào nếu hoa trồng ra không bán được?
Ủng hộ đồng bào là cần thiết và nên lấy ở một ngân sách khác trong chi tiêu của gia đình, còn hoa đâu phải là lãng phí, nếu làm đẹp cho đời và làm phụ nữ thêm được yêu thương thì cứ mua chứ nhỉ?