39 TUỔI – TIẾP TỤC TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

39 TUỔI - TIẾP TỤC TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
“Chỉ có 2 ngày quan trọng nhất cuộc đời này!
Ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết tại sao mình lại được chào đời”
“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”
– Mark Twain –
Chào tuổi mới với vài mục tiêu quan trọng, tiếp tục dấn thân và hưởng thụ quá trình dấn thân và chăm chỉ làm việc mỗi ngày.
39 tuổi, tuổi đầu tiên để chuẩn bị cho một giai đoạn 30-40 năm sung sức nhất của đời người.
Tiếp tục tiến về phía trước! Keep on moving and keep on changing.
– Thái Phạm –
bo-sach-nang-cap-ban-than-kien-tao-hanh-phuc