66 ngày thử thách: Ngày 2

66 ngày thử thách day 2

Chào mừng ngày 02/66 ngày

“Tôi sinh ra trên đời này không phải để là một người thất bại, trong dòng máu tôi không có sự thua cuộc. Tôi sẽ từ chối không nghe những người hay than khóc và chê trách vì họ là một loại vi trùng dễ lây. Hãy để họ sống với đám cừu. Lò sát sinh của thất bại không phải là định mệnh của đời tôi.” 

Bí mật Phan Thiên Ân – 

Cố lên nhé các bạn hữu của tôi. 

Good morning! 

#ThaiPhamHappyLive

 — ở Thành phố Hồ Chí Minh.