Chào buổi sáng đầu tuần anh em bạn hữu!

Chào buổi sáng đầu tuần anh em bạn hữu!

Nếu hết cách ly xã hội tôi sẽ làm gì đầu tiên (hi vọng hết 15/4 thì HCM lại bình thường)?

Tôi sẽ tụ tập anh em chạy quanh Sala vào Chúa Nhật tuần này, cự ly 20km trở lên. Tôi ghét Cô Vít quá rồi )

Tôi sẽ cafe 1 tuần liên tiếp với các anh em bạn bè cần gặp vào mỗi sáng

Tôi sẽ dẫn con đi chơi cho chúng thoả thích ở công viên ngày cuối tuần!

Tôi muốn xuống phòng Gym lại ?

Đấy, mơ ước nho nhỏ ngày 13 Tết Cô Vy.

Hi vọng là không kéo dài tới ngày 30 Tết Cô Vy mà chỉ là 15 thôi.

Cứ mơ mộng đã ?

Một tuần rực rỡ nhé anh em
#ThaiPham
#NiceMonday

P/s: đăng lại ảnh ở phòng Gym cho nó thành…sự thật