CHÀO BUỔI SÁNG, WITH LOVE FROM HÀ NỘI

Cuộc đời này cần:
1) Thân: Thân thể khoẻ mạnh cường tráng, không bao bệnh
2) Tâm: Tâm trong sáng, thiện lương, tử tế (người tử tế khác người tốt)
3) Trí: trí tuệ minh mẫn, sáng suốt, khao khát vươn lên, học hỏi, tò mò.