CHÀO MÙNG 2 TẾT TÂN SỬU

chào mùng 2 tết tân sửu
“Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi không theo đuổi chúng bằng hành động”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Hành động, hành động và hành động!
Chào mùng 2 Tết Tân Sửu!