CHECK IN NGÀY C7/66 NGÀY THỬ THÁCH (139 ngày – Vòng 3)

CHECK IN NGÀY C7/66 NGÀY THỬ THÁCH (139 ngày - Vòng 3)

CHECK IN NGÀY C7/66 NGÀY THỬ THÁCH (139 ngày - Vòng 3) CHECK IN NGÀY C7/66 NGÀY THỬ THÁCH (139 ngày - Vòng 3)#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach

Xuất phát 5h05 AM, mục tiêu chạy quanh hồ Tây. Kết quả hoàn tất trong 1 giờ 37 phút. Pace tàm tạm.

Done Hồ Tây 14.87km 

Chúc bạn hữu một ngày mới tươi đẹp!

Nice Saturday!

#ThaiPham

P/S: tôi đã trở lại facebook sau 1 ngày cấm túc )