Chúc các bạn 1 ngày Chúa Nhật hạnh phúc!

Chúc các bạn 1 ngày Chúa Nhật hạnh phúc!
“Không phải ngọn núi cheo leo phía trước làm bạn chùn bước mà chính là những viên sỏi bạn không chịu nhặt ra khỏi giày mình”
– Muh Ali-
Ủng hộ các bạn mid-night runners Hà Nội bằng bài chạy lại HM tại Sài Gòn!
Chúc các bạn 1 ngày Chúa Nhật hạnh phúc!