Đừng sợ bạn không còn sống lâu, hãy sợ bạn sống mỗi ngày còn lại không trọn vẹn!

Đừng sợ bạn không còn sống lâu, hãy sợ bạn sống mỗi ngày còn lại không trọn vẹn
“Đừng sợ bạn không còn sống lâu, hãy sợ bạn sống mỗi ngày còn lại không trọn vẹn”
– Muh Ali –
Chạy ?‍♂️ sương sương để chuẩn bị cho giải LBM ngày 1/11/2020.
Đếm ngược 8 ngày nữa.
Hẹn anh em Sài Gòn Chủ Nhật tại Phú Mỹ Hưng.
Lâu lâu post hình, kèm pace, km để anh em thấy tôi vẫn nghiêm túc “tàu ngầm” :))
Good day!