LONG RUN CUỐI TUẦN

LONG RUN CUỐI TUẦN
“Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên.
Tôi sẽ không bao giờ cố gắng để bắt chước người khác. Tôi sẽ phô bày cái khác biệt, cái đặc thù của tôi trên thị trường. Tôi sẽ rao bán cái đặc thù này. Tôi sẽ chiếu rọi cái đặc thù và dấu kín cái tương đồng. Trong những sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất tôi sẽ áp dụng nguyên tắc này. Tôi hãnh diện với cái đặc thù đó.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
 
Tiếp tục cho não ăn, cơ thể tập luyện. Chạy ~ 30km long run cuối tuần.
Chạy có đồng đội sung hơn.
bo-sach-nang-cap-ban-than-kien-tao-hanh-phuc