Những bài học của tôi và Đằng HNNN sau 66 ngày thử thách

NHỮNG BÀI HỌC SAU KHI THỰC HIỆN THỬ THÁCH 66 NGÀY

Dành cho các bạn trẻ muốn tham gia cộng đồng 66 ngày thử thách: NHỮNG BÀI HỌC CHÚNG TÔI RÚT RA SAU 66 ngày thử THÁCH BẢN THÂN MÌNH

#66Dayschallenge
#6x66ngaythuthach
#ThaiPham
#Đằng_Nguyễn

P/S: Post tổng kết ngày 170 của tôi with Đằng Nguyễn