Nỗ lực bền bỉ, sẽ được đền đáp xứng đáng

nỗ lự hàng ngày sẽ được đền đáp xứng đáng

Đừng đếm tháng, đếm ngày, đếm năm. Hãy để những tháng, những ngày, những năm trở nên đáng tính”

Mỗi một ngày kiên trì bền bỉ thực hiện những ước mơ bằng những hành động nho nhỏ, vốn là tầm thường với nhiều người.

Và khi bạn làm những điều đó, nhiều người có thể sẽ coi khinh bạn, cười nhạo bạn, nói bạn tầm phào…Đừng tranh luận, hãy để KẾT QUẢ nói thay cho bạn!