QUAY TRỞ LẠI ĐƯỜNG CHẠY

QUAY TRỞ LẠI ĐƯỜNG CHẠY
“Khi con Sư tử đói bụng, nó ăn. Khi con Đại Bàng khát nước, nó uống. Đó là định luật thiên nhiên của mọi sinh vật.
Tôi đói thành công, tôi khát hạnh phúc. Không hành động, tôi sẽ sống một đời thất vọng, đau khổ và hận sầu.
Tôi sẽ ra lệnh cho tôi hành động.
Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Kỉ luật là sức mạnh!
Chạy 16km sau thời gian đi mần. Cố lên 😍

Có thể bạn quan tâm: Sổ tay thực hành 6×66 ngày thử thách – Phiên bản đặc biệt giới hạn

sổ tay thực hành 6x66 ngày thử thách

ĐẶT NGAY