RUNNING CUỐI TUẦN CÙNG ANH EM HÀ NỘI

RUNNING CUỐI TUẦN CÙNG ANH EM HÀ NỘI
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay”
Happy Sunday các bạn!