Team Sài Gòn đã done nhiệm vụ buổi sáng!

66 ngày thử thách

#66dayschallenge
#66ngaythuthach

Muốn đi nhanh thì chạy một mình, muốn chạy lâu thì chạy cùng nhau!

“Yếu là những kẻ để suy tưởng chi phối những hành động, mạnh là những người dùng hành động để chi phối những suy tưởng”

Bí mật của Phan Thiên Ân

Team Kungfu Sài Gòn xin chào và chúc quý vị bạn hữu một ngày chủ nhật vui nhé!

#Nicesunday
#Sundaymotivation
#ThaiPhamHappyLive