Tự do lựa chọn

tự do lựa chọn

“Bạn không được chọn được sinh ra sẵn ở vạch đích (có sẵn đất nước ngon lành, có gia thế, quyền, tiền, địa vị…) nhưng bạn có thể chọn được kết thúc ở bất cứ vị trí nào bạn muốn trong đời.

Bạn chọn?

Vị trí cuối bảng, ở đáy xã hội hay vị trí đầu bảng thuộc nhóm ưu tú 0.1% của toàn bộ con người trên trái đất này?

….

Tất cả là do suy nghĩ, tư duy và những thói quen của bạn, xấu hay tốt!?”

– Quote by Thai Pham Happy Live –

#66ngaythuthach continue day #10
#66dayschallenge

#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!