Đã sẵn sàng cho Long Biên Marathon 1/11/2020!!!

Đã sẵn sàng cho Long Biên Marathon 1 THÁNG 11

Đã sẵn sàng cho Long Biên Marathon 1/11/2020!

Chúc các chiến binh 66 ngày thử thách sẽ chiến thắng bản thân mình – hoàn thành xuất sắc và an toàn chặng đường đầy khó khăn phía trước – đấy chính là giây phút bạn chinh phục được chính mình!

CÙNG NHUỘM VÀNG LONG BIÊN NÀO!!!!

#ThaiPham