KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG MỖI NGÀY

không ngừng cố gắng mỗi ngày
“Mỗi cố gắng trong ngày của tôi là một vết chém lên cây cổ thụ. Vết chém đầu sẽ không suy suyễn một chút gì, và vết chém thứ hai, thứ ba cũng vậy. Mỗi một vết chém coi rất tầm thường, như không ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ. Nhưng lần lượt rồi lần lượt, ngày qua ngày, cây cổ thụ sẽ gục ngã. Mỗi cố gắng trong ngày của tôi cũng vậy”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Chào ngày mới! Chào Day 04/#6x66dayschallenge 2021 với MAF Running

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Thay thói quen – Đổi vận mệnh

ĐẶT SÁCH