2020 VỚI 2700KM – 1% TỐT HƠN MỖI NGÀY

2020 VỚI 2700KM - 1% TỐT HƠN MỖI NGÀY
Năm 2020 khả năng sẽ về 2.700km chạy bộ!
Sau giải Long Bien 1/11 cường độ đang giảm lại nhưng 2021 vẫn đều đặn như thế!
Còn bạn! Năm nay bạn chạy bao nhiêu km?

Có thể bạn quan tâm: Sổ tay thực hành 6×66 ngày thử thách – Phiên bản đặc biệt giới hạn

sổ tay thực hành 6x66 ngày thử thách

ĐẶT NGAY