Con người bạn vốn sinh ra là một bản thể TẦM THƯỜNG.

Con người bạn vốn sinh ra là một bản thể TẦM THƯỜNG
Con người bạn vốn sinh ra là một bản thể TẦM THƯỜNG.
 
Bạn không làm gì… mỗi ngày mỗi ngày trôi qua sự tầm thường sẽ trở thành TẦM THƯỜNG NHÀM CHÁN
SỰ TẦM THƯỜNG NHÀM CHÁN đã khiến bạn “chết” mà chẳng qua chưa chôn ngay khi mới tốt nghiệp cấp 4 (Đại học) và ra đời.
Muốn sống cuộc đời PHI THƯỜNG?
Hãy dứt khoát từ bỏ sự TẦM THƯỜNG NHÀM CHÁN!
Vứt nó đi như rác
Vứt nó đi như những thứ ung nhọt
Hắt hủi nó
Ruồng rẫy nó
Và làm nhiều hơn những thứ nhỏ nhặt ý nghĩa mỗi ngày
Mỗi ngày 1% tốt hơn
1% better everyday!