KHÔNG BỎ CUỘC!

KHONG-BO-CUOC-THAI-PHAM-BLOG
Nếu không thể bay thì hãy chạy
Nếu không thể chạy thì hãy đi
Nếu không thể đi thì hãy bò
Bạn phải làm tất cả mọi thứ để tiến về phía trước!
Ngày Chúa Nhật tôi đã:
✅ Dậy sớm 3h20
✅ Hoàn thành 33km Long Run cùng anh em Runners team 1% Club Việt Nam Khu Vực Sài Gòn (Pace sương sương)
✅ Đọc xong 50 trang sách
Và không ngừng tư duy cho tương lai
Hẹn gặp các bạn tại mùa thu Hà Nội 1/11/2020 tại Long Biên Marathon