Nevet Quit – KHÔNG BỎ CUỘC

Nevet Quit - KHÔNG BỎ CUỘC
Nevet Quit – KHÔNG BỎ CUỘC
https://youtu.be/WT6ZZtX4IpQ (Video 1.6 triệu lượt xem)
Kiên trì những thói quen tí hon #tinyhabits mỗi ngày với việc quay trở lại chạy nhanh hơn 1 chút
Good day all
Check in ngày A18/6x66dayschallenge – bình thường mới.

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Thay thói quen – Đổi vận mệnh

ĐẶT SÁCH