1.900 TỈ ĐÔ LA CỨU TRỢ ĐƯỢC THÔNG QUA, SỨC MẠNH CỦA LÀN SÓNG XANH BLUE WAVES