(BÁO CÁO TÀI CHÍNH) SGP: DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TĂNG TỐT NHỜ XU HƯỚNG XUẤT NHẬP KHẨU NỔI TRỘI