THÓI QUEN TÍ HON, TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ: TẠI SAO LẠI THẾ?