BẤT ĐỘNG SẢN 2021 VÌ SAO TĂNG GIÁ MẠNH ĐỒNG LOẠT CÙNG CHỨNG KHOÁN? CƠ HỘI, THÁCH THỨC?