MỘT NGÀY CÙNG THÁI PHẠM, BÍ QUYẾT THIẾT KẾ NÊN CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG