THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SỤT GIẢM MẠNH? CƠ HỘI CUỐI CÙNG NÀO DÀNH CHO ÔNG DONALD TRUMP?