TÂM LINH, ĐỨC TIN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ NÀO? THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG LIVE #6