CÓ NÊN NÂNG LÃI SUẤT ĐỂ CỨU TỶ GIÁ NHƯ KHUYẾN NGHỊ CỦA CÁC CHUYÊN GIA KHÔNG?