Bắt chước (Copycat) có phải là cách giúp bạn kinh doanh đầu tư thành công hay không?