BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CHỨNG KHOÁN TĂNG MẠNH QUÁ! NÊN MUA HAY KHÔNG?