BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ ĐẢO CHIỀU PHỨC TẠP? CƠ HỘI CUỐI CHO ÔNG TRUMP? THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ VÀNG?