CÁC CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ MỸ GIẢM MẠNH, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM SẼ RA SAO? CẬP NHẬT VỀ VÀNG