CHỨNG KHOÁN CÓ VƯỢT 1.200 ĐIỂM ĐƯỢC KHÔNG? TÂM ĐIỂM: BITCOIN, VNINDEX