ĐẠI DỊCH DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ PHỨC TẠP, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SẼ RA SAO?