DOW JONES VƯỢT ĐỈNH LỊCH SỬ 30.000 ĐIỂM, VÀNG GIẢM MẠNH, BITCOIN, DẦU TĂNG GIÁ, VNINDEX 1000 ĐIỂM