Edward Thorp – cha đẻ của giới định lượng thống lĩnh phố Wall